fbpx

Kody GTU 2020 i nowy JPK_V7

Kody GTU to klasyfikacja grupy towarowej bezpośrednio powiązana z nowym JPK. Określają przynależność sprzedawanych dóbr i świadczonych usług do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych.

Co to jest ten nowy JPK_V7?

Do końca września składaliśmy za Was (podatników VAT) co miesiąc pliki JPK_VAT oraz co miesiąc lub kwartał deklaracje VAT.
Od października 2020 (pierwsza wysyłka do 25-ego listopada) będziemy to robić w taki sposób, że przy podatnikach:
 • miesięcznych – będziemy składali co miesiąc rozszerzony plik JPK_V7, który będzie zawierał dwie części. Pierwsza to część ewidencyjna, w której w większości będzie to co do tej pory w JPK_VAT oraz druga część deklaracyjna– z niej będzie wynikała płatność podatku.
 • kwartalnych – będziemy składali co miesiąc plik JPK_V7K w części ewidencyjnej i raz w kwartalne plik powiększony o część deklaracyjną – czyli ile do zapłaty/zwrotu wyjdzie z danego okresu (w skrócie)

To tyle od strony sprawozdawczej związanej z wysyłkami do bramki Ministerstwa Finansów. W praktyce w programie księgowym w dalszym ciągu będziemy musieli wygenerować deklarację VAT, z której dane deklaracyjne zostaną zaczytane do powiększonego JPK_V7 / V7K.

Co się zmienia dla wybranych firm, które zajmują się sprzedażą określonych towarów czy usług? 
Ministerstwo Finansów skategoryzowało niektóre „wrażliwe” dla siebie towary czy usługi w 13 grup i nazwało je kodami GTU

KODY GTU, które „wpisujesz” na swojej fakturze jeśli sprzedajesz:

 • GTU_01napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
  (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp.
  (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy)
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
  z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85
 • GTU_04wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (uwaga na folię stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym) 😉
 • GTU_07pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
  (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży)
 • GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne
 • GTU_09lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty
  (usług budowlanych nie oznaczamy kodem! Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu,
  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe, szkoleniowe, marketingowe, usług firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
  (usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej
  (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży)

UWAGA – z przepisów związanych z JPK_V7 oraz zapisami ustawy o VAT odnośnie tego co powinna zawierać faktura – nie nakłada na Ciebie obowiązku umieszczania tych kodów w treści  faktury. Te kody muszą się znaleźć w części ewidencyjnej nowego pliku JPK, który księgowość za Ciebie wysyła do US.

Podsumowując kody GTU:
Jeśli prowadzisz handel między innymi (wymieniam najpopularniejsze): alkohol, tytoń, paliwa, oleje opałowe i smarowe, odpady, pojazdy i części samochodowe, metale szlachetne i nie tylko, lekarstwa i wyroby medyczne lub świadczysz usługi  transportowe, magazynowe oraz niematerialne (do nich ściągawka niżej) – KONIECZNIE SIĘ ZAPOZNAJ SZCZEGÓŁOWO ZE ZMIANAMI.

Mała ściąga do usług tzw. niematerialnych (te kody obok nazwy to PKWiU2015 na które sugeruje powoływać się MF w przypadku analizy swoich usług niematerialnych.

 1. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,

 2. księgowe: 69.20.2

 3. prawne: 69.1

 4. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1

 5. marketingowe: 73.11.12

 6. firm centralnych: 70.1

 7. reklamowych: 73.1

 8. badania rynku i opinii publicznej: 73.2

 9. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.

 10. usług szkoleniowych: 85.

Ściągawka do PKWiU 2015  http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkwiu2015/10,0.html

Pamiętać należy, że na jednej fakturze może być kilka kodów GTU!

Niestety same kody GTU to nie wszystko. Obok nich musimy przekazać jeszcze informacje czy nasza sprzedaż nie podlega pod jakiś wykaz procedur i powiązań, o których fiskus również chciałby wiedzieć.

Poniżej dodatkowe oznaczenia sprzedaży (obok kodów GTU)

 • SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajesz towary za granicę dla osób prywatnych)

 • EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)

 • TP powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

  (To szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, żonę, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę, albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o. o.!)

 • TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

  o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

 • TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

  o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

 • MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

 • MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

 • I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

 • I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

 • B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

 • B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

 • B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

 • MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

  (oznaczaj tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie “dla wygody i na wszelki wypadek)

Informację o powyższych procedurach również musisz nam przekazać wraz oznaczeniem kodu GTU.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że sprzedaż nie będzie podlegała żadnemu oznaczeniu, czasem może mieć tylko jedno oznaczenie GTU, czasem kilka kodów GTU, innym razem brak GTU a procedura szczególna np. MPP, a czasem będzie tak, że kilka kodów GTU i procedura szczególna transakcji powinny znaleźć się na fakturze przekazanej do nas do zaksięgowania.

Jeśli pomyślisz, że to dużo…..to w niektórych (na szczęście nielicznych) przypadkach musimy jeszcze oznaczyć faktury zakupu. Tutaj nie będzie kodów GTU ale pojawi się kilka oznaczeń związanych z procedurami dostaw.

Najczęściej zadawane pytania:
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nowymi zamianami. Za błędy w nowym JPK_V7 / V7K jeśli ich nie poprawimy na czas jest sztywna stawka mandatowa – 500 zł!

2020-11-05T08:15:26+00:00 5 listopada 2020|Księgowość, Podatki, Prawo|

Kurs Walut NBP

Waluta Kurs
USD USD 3.9461 PLN
EUR EUR 4.293 PLN
CHF CHF 4.4425 PLN
GBP GBP 5.0974 PLN
JPY JPY 0.025092 PLN

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/ipodatki365/public_html/test/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204