fbpx
Kadry i płace 2018-11-26T10:58:16+00:00

Kadry i płace gotowe na RODO

Firma zatrudniająca pracowników musi pamiętać o wielu sprawach formalnych, między innymi o odpowiednim prowadzeniu akt, szkoleniach BHP, deklaracjach ZUS, czy podatkach od osób fizycznych. Przepisy prawa pracy i prawa podatkowego ulegają ciągłym zmianom, dlatego rzetelne prowadzenie spraw pracowniczych wymaga ciągłego dokształcania się i pozostawania z nowinkami na bieżąco. Prowadzenie czynności kadrowo-płacowych powierz specjalistom z naszej firmy i zyskaj pewność prawidłowego dbania o sprawy pracowników.

Zakres usług

 • Kadry

  • Udostępnianie gotowych wzorów formularzy, kwestionariuszy, kart czasu pracy itp.
  • Sprawdzanie, redagowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz umów o świadczenie usług
  • Doradztwo w zakresie zatrudniania osób na umowy cywilnoprawne
  • Przygotowywanie skierowań do lekarza medycyny pracy
  • Przygotowywanie załączników i decyzji wprowadzających zmiany w umowach z pracownikami
  • Wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów dla pracowników
  • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt personalnych pracowników
  • Monitorowanie urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich
  • Kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników
  • Monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników
  • Pomoc prawna w zakańczaniu stosunków pracy i świadczenia usług (wypowiedzenia i porozumienia stron, wystawianie świadectw pracy)
  • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników (oraz członków ich rodzin) w ZUS
  • Wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych w imieniu zakładu pracy lub indywidualnych pracowników
  • Sporządzanie sprawozdań GUS
  • Wsparcie w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych lub wszelkich innych procedur dotyczących pracowników
  • Prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych
  • Reprezentacja w kontaktach z urzędami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
  • Pomoc w trakcie kontroli z PIP
 • Płace

  • Przygotowanie i rozliczanie wszelkich rodzajów umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  • Naliczanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
  • Przygotowywanie pasków płacowych dostosowanych do potrzeb pracowników
  • Rozliczanie czasu pracy
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
  • Wydawanie zaświadczeń dla pracowników, wystawianie zaświadczeń ZUS Rp-7
  • Obsługa PFRON, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej
  • Rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11
  • Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
  • Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS
  • Przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik
  • Rozliczanie obcokrajowców, w tym określenie miejsca rezydencji podatkowej
  • Przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących
 • BHP

  • Przeprowadzenie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego
  • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych oraz innych, o których mowa w stosownym rozporządzeniu
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
  • Nadzór, doradztwo i stała obsługa BHP
  • Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Sporządzanie instrukcji BHP
  • Opracowanie treści dokumentacji wewnętrznych tj. regulaminy pracy, wynagradzania, instrukcje stanowiskowe, rejestry czynników szkodliwych
  • Przeprowadzanie audytu i zgodność BHP

Kurs Walut NBP

Waluta Kurs
USD USD 3.8242 PLN
EUR EUR 4.3387 PLN
CHF CHF 3.8225 PLN
GBP GBP 4.9787 PLN
JPY JPY 0.034518 PLN