fbpx
Kadry i płace 2019-05-28T13:59:14+00:00

Kadry i płace

Firma zatrudniająca pracowników musi pamiętać o wielu sprawach formalnych, między innymi o odpowiednim prowadzeniu akt, szkoleniach BHP, deklaracjach ZUS, czy podatkach od osób fizycznych. Przepisy prawa pracy i prawa podatkowego ulegają ciągłym zmianom, dlatego rzetelne prowadzenie spraw pracowniczych wymaga ciągłego dokształcania się i pozostawania z nowinkami na bieżąco. Prowadzenie czynności kadrowo-płacowych powierz specjalistom z naszej firmy i zyskaj pewność prawidłowego dbania o sprawy pracowników.

Zakres usług

 • Kadry

  • Udostępnianie gotowych wzorów formularzy, kwestionariuszy, kart czasu pracy itp.

  • Sprawdzanie, redagowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz umów o świadczenie usług

  • Doradztwo w zakresie zatrudniania osób na umowy cywilnoprawne

  • Przygotowywanie skierowań do lekarza medycyny pracy

  • Przygotowywanie załączników i decyzji wprowadzających zmiany w umowach z pracownikami

  • Wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów dla pracowników

  • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt personalnych pracowników

  • Monitorowanie urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich

  • Kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników

  • Monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników

  • Pomoc prawna w zakańczaniu stosunków pracy i świadczenia usług (wypowiedzenia i porozumienia stron, wystawianie świadectw pracy)

  • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników (oraz członków ich rodzin) w ZUS

  • Wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych w imieniu zakładu pracy lub indywidualnych pracowników

  • Sporządzanie sprawozdań GUS

  • Wsparcie w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych lub wszelkich innych procedur dotyczących pracowników

  • Prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych

  • Reprezentacja w kontaktach z urzędami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

  • Pomoc w trakcie kontroli z PIP

 • Płace

  • Przygotowanie i rozliczanie wszelkich rodzajów umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych

  • Naliczanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

  • Przygotowywanie pasków płacowych dostosowanych do potrzeb pracowników

  • Rozliczanie czasu pracy

  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń

  • Wydawanie zaświadczeń dla pracowników, wystawianie zaświadczeń ZUS Rp-7

  • Obsługa PFRON, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej

  • Rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11

  • Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

  • Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS

  • Przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik

  • Rozliczanie obcokrajowców, w tym określenie miejsca rezydencji podatkowej

  • Przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących

 • BHP

  • Przeprowadzenie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego

  • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych oraz innych, o których mowa w stosownym rozporządzeniu

  • Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

  • Nadzór, doradztwo i stała obsługa BHP

  • Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

  • Sporządzanie instrukcji BHP

  • Opracowanie treści dokumentacji wewnętrznych tj. regulaminy pracy, wynagradzania, instrukcje stanowiskowe, rejestry czynników szkodliwych

  • Przeprowadzanie audytu i zgodność BHP

Kurs Walut NBP

Waluta Kurs
USD USD 3.9461 PLN
EUR EUR 4.293 PLN
CHF CHF 4.4425 PLN
GBP GBP 5.0974 PLN
JPY JPY 0.025092 PLN

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/ipodatki365/public_html/test/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204