fbpx
Podatki 2019-11-19T14:34:36+00:00

Zagadnienia podatkowe są jednymi z najtrudniejszych spraw, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorcy – zarówno ci stawiający swoje pierwsze kroki w biznesie, jak i prowadzący działalność już od dłuższego czasu. Mnogość przepisów, z których wynika szereg obowiązków spoczywających na pracodawcy oraz tempo ich zmian, wymuszają ciągłą aktualizacją wiedzy i konieczność kompletowania sporej dokumentacji podatkowej. Dlatego w naszej ofercie znajduje się kompleksowa obsługa podatkowa, obejmująca zarówno doradztwo w wyborze formy opodatkowania, jak i stały monitoring oraz przedstawicielstwo w sprawach podatkowych.

Zakres usług

  • Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania dla osób fizycznych i prawnych

  • Porady podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz osób prawnych CIT

  • Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług VAT

  • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług

  • Porady w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC

  • Analiza finansowa klientów i opracowywanie polityki rachunkowości

  • Konsultacje dla prowadzących działalność gospodarczą

  • Okresowe przeglądy podatkowe

  • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym

Kurs Walut NBP

Waluta Kurs
USD USD 3.7614 PLN
EUR EUR 4.4843 PLN
CHF CHF 4.1477 PLN
GBP GBP 5.0239 PLN
JPY JPY 0.036149 PLN