fbpx

Pożar w firmie? Kiedy można odwołać pracownika z urlopu?

Czy można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten może być podzielony na części, ale wówczas co najmniej jedna część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy z ważnych dla przedsiębiorcy powodów pracownik musi przerwać urlop i wrócić do pracy. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego jest dopuszczalne na podstawie art. 167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

Zgodnie z tym przepisem pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany pokryć koszty jakie poniósł pracownik.

 

Skuteczne odwołanie pracownika z urlopu to sytuacja kiedy:

– w zakładzie pracy zaszły okoliczności nieprzewidziane w momencie rozpoczynania przez pracownika urlopu

– bądź kiedy obecność pracownika była niezbędna ze względu na zaistniałe okoliczności.

 

Kodeks pracy nie precyzuje dokładnie jakie to są nieprzewidziane okoliczności, dlatego powszechnie przyjmuje się, że to na przykład:

– nagła choroba innego pracownika,

– pożar,

awaria urządzeń niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania firmy a tylko ten konkretny pracownik posiada uprawnienia do usunięcia awarii,

– niezapowiedziana kontrola w firmie itp.

 

Pracodawca odwołujący pracownika z urlopu zobowiązany jest do rekompensaty kosztów poniesionych przez pracownika związanych bezpośrednio z tym odwołaniem (Art. 167  § 2 K.P.), np.:

– wydatki na zakup wycieczki

– opłacone a niewykorzystane noclegi

– koszty podróży powrotnej itp.

 

Jeśli z powodu odwołania pracownika z urlopu, będzie musiała wrócić z wakacji również jego rodzina, pracodawca będzie zobowiązany pokryć także koszty tych osób!

Wszystkie powyższe koszty muszą być odpowiednio udokumentowane (faktury, bilety, dowody wpłat itp.).

 

Rekompensata

Otrzymany zwrot kosztów przez pracownika nie jest przychodem ze stosunku pracy, a rekompensata jest wolna od obciążeń podatkowo-składkowych (Art. 167 KP).

Dopiero jeśli pracodawca dobrowolnie przyzna pracownikowi dodatkową rekompensatę za przerwany urlop z własnej woli wówczas wypłacone w ten sposób wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu PIT i składkom ZUS – tak jak zwykły składnik wynagrodzenia.

2019-07-19T12:21:18+00:00 19 lipca 2019|Kadry, Prawo|

Kurs Walut NBP

Waluta Kurs
USD USD 3.9183 PLN
EUR EUR 4.2592 PLN
CHF CHF 4.2959 PLN
GBP GBP 5.0032 PLN
JPY JPY 0.024977 PLN

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/ipodatki365/public_html/test/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204