fbpx

Biała lista podatników VAT

Od września 2019 r. obowiązuje tzw. biała lista podatników, czyli elektroniczny wykaz przedsiębiorców prowadzony przez szefa KAS.

 

Biała lista zawiera przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat. Wykaz ten pociąga za sobą zmiany również w podatkach dochodowych. Ponieważ wykaz będzie zawierał numery rachunków bankowych kontrahentów, przedsiębiorca każdorazowo przez wykonaniem przelewu na rzecz danego kontrahenta, będzie musiał sprawdzić czy dany rachunek znajduje się na wykazie.

W przypadku przelewów bankowych, których wartość przekracza 15 000 zł, wpłata na rachunek inny niż zgłoszony na wykazie spowoduje, że wydatek ten nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji  (czyli wpłata na rachunek nie znajdujący się na wykazie) w przypadku gdy podatnik nie uiści VAT, podatnik dokonujący płatności odpowie solidarnie wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu danej transakcji gospodarczej.

Przedsiębiorca będzie miał możliwość uniknięcia odpowiedzialności solidarnej, pod warunkiem, że w terminie 3 dni od momentu zlecenia przelewu na nieujawniony rachunek bankowy, zawiadomi on właściwego dla kontrahenta naczelnika urzędu skarbowego, o zaistniałych okolicznościach.

Co zawiera biała lista:

– numery rachunków bankowych
– nazwę firmy lub imię i nazwisko
– numer za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku
– REGON
– PESEL
– KRS
– adres siedziby dla podmiotów niebędących osobą fizyczną
– adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny
– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej albo PESELe
– imię i nazwisko wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub PESEL
– daty rejestracji i podstawę prawną (odmowy rejestracji, wykreślenia, przywrócenia)

Biała lista podatników VAT weszła w życie 1 września 2019 r.
Natomiast wszelkie sankcje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Wykaz białej listy podatników VAT jest dostępny w biuletynie Ministerstwa Finansów i na stronie CEiDG:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

https://prod.ceidg.gov.pl/

2019-09-17T13:21:22+00:00 16 września 2019|Podatki, Prawo|

Kurs Walut NBP

Waluta Kurs
USD USD 3.9461 PLN
EUR EUR 4.293 PLN
CHF CHF 4.4425 PLN
GBP GBP 5.0974 PLN
JPY JPY 0.025092 PLN

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/ipodatki365/public_html/test/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204