fbpx

Zeznanie roczne – co trzeba wiedzieć?

Zeznania roczne – zasady ogólne

Przedsiębiorca rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) wypełnia deklarację PIT-36. Takie zeznanie roczne powinno zawierać wyłącznie dochody opodatkowane według stawki 18% i 32%. Tym sposobem podatnik rozlicza na jednym formularzu dochody z takich źródeł jak działalność, etat czy zlecenie. Dodatkowo opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa) umożliwia wspólne rozliczenia roczne małżonków, o ile łączyła ich wspólność majątkowa i pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg podatkowych takich jak:

– darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa, które jednak nie mogą przekroczyć 6% dochodu

– ulgi rehabilitacyjne

– wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (do kwoty 5 115,60 zł)

– ulga na internet (do kwoty 760 zł)

– ulga na dzieci

– nowe technologie (maksymalnie 50% wydatków)

– strata z lat ubiegłych.

 

Zeznania roczne – podatek liniowy

Wybór podatku liniowego przez przedsiębiorcę oznacza rozliczanie się według stałej stawki podatku w wysokości 19%. Podatek nie jest uzależnionych od wysokości osiągniętych w danym roku podatkowym dochodów. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze przedsiębiorcy będą mogli skorzystać
z opodatkowania dochodu podatkiem liniowym. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać:

– podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,

– nieświadczący usług na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym dla niego w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatkowym. W takim przypadku wybór podatku liniowego będzie możliwy dopiero od kolejnego roku.

Termin złożenia deklaracji mija 30 kwietnia kolejnego rok podatkowego. W tej sytuacji dochody spoza działalności (np. z pracy na etacie) należałoby rozliczyć na osobnym zeznaniu rocznym PIT-37. Co ważne, opodatkowane liniowe uniemożliwia wspólne rozliczanie z małżonkiem oraz korzystanie z ulg podatkowych.

Podsumowując – przy podatku liniowym przedsiębiorca nie ma możliwości:

– korzystania z ulg podatkowych

– korzystania z kwoty wolnej od podatku

– odliczenia od dochodu darowizny

– odliczenia od dochodu ulgi m.in. na dzieci czy internet.

Zeznania roczne pozwalają przedsiębiorcom odliczyć stratę z lat ubiegłych.

 

Zeznania roczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zeznania roczne PIT-28 zobowiązane są złożyć do 31 stycznia:

– osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

– osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz

– osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że osoby rozliczające się na formularzu PIT-28 nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani skorzystać z ulgi prorodzinnej. Mogą jednak skorzystać z ulgi internetowej czy ulgi z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego.

2018-02-28T10:43:29+00:00 28 lutego 2018|Podatki|

Kurs Walut NBP

Waluta Kurs
USD USD 4.4656 PLN
EUR EUR 4.7094 PLN
CHF CHF 4.6538 PLN
GBP GBP 5.4831 PLN
JPY JPY 0.033103 PLN

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/ipodatki365/public_html/test/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204