pon. pt.: 9:00 – 17:00tel. 22 188 199 2

Kadry i płace, BHP

Firma zatrudniająca pracowników musi pamiętać o wielu sprawach formalnych, między innymi o odpowiednim prowadzeniu akt, szkoleniach BHP, deklaracjach ZUS, czy podatkach od osób fizycznych. Przepisy prawa pracy i prawa podatkowego ulegają ciągłym zmianom, dlatego rzetelne prowadzenie spraw pracowniczych wymaga ciągłego dokształcania się i pozostawania z nowinkami na bieżąco. Prowadzenie czynności kadrowo-płacowych powierz specjalistom z naszej firmy i zyskaj pewność prawidłowego dbania o sprawy pracowników.
kadry płace iPodatki365

Kadry

Zakres usług:

 • Udostępnianie gotowych wzorów formularzy, kwestionariuszy, kart czasu pracy itp.

 • Sprawdzanie, redagowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz umów o świadczenie usług

 • Doradztwo w zakresie zatrudniania osób na umowy cywilnoprawne

 • Przygotowywanie skierowań do lekarza medycyny pracy

 • Przygotowywanie załączników i decyzji wprowadzających zmiany w umowach z pracownikami

 • Wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów dla pracowników

 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt personalnych pracowników

 • Monitorowanie urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich

 • Kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników

 • Monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników

 • Pomoc prawna w zakańczaniu stosunków pracy i świadczenia usług (wypowiedzenia i porozumienia stron, wystawianie świadectw pracy)

 • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników (oraz członków ich rodzin) w ZUS

 • Wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych w imieniu zakładu pracy lub indywidualnych pracowników

 • Sporządzanie sprawozdań GUS

 • Wsparcie w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych lub wszelkich innych procedur dotyczących pracowników

 • Prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych

 • Reprezentacja w kontaktach z urzędami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

 • Pomoc w trakcie kontroli z PIP

Płace

Zakres usług:

 • Przygotowanie i rozliczanie wszelkich rodzajów umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych

 • Naliczanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

 • Przygotowywanie pasków płacowych dostosowanych do potrzeb pracowników

 • Rozliczanie czasu pracy

 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń

 • Wydawanie zaświadczeń dla pracowników, wystawianie zaświadczeń ZUS Rp-7

 • Obsługa PFRON, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej

 • Rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11

 • Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS

 • Przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik

 • Rozliczanie obcokrajowców, w tym określenie miejsca rezydencji podatkowej

 • Przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących

BHP

Zakres usług:

 • Przeprowadzenie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych oraz innych, o których mowa w stosownym rozporządzeniu

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

 • Nadzór, doradztwo i stała obsługa BHP

 • Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Sporządzanie instrukcji BHP

 • Opracowanie treści dokumentacji wewnętrznych tj. regulaminy pracy, wynagradzania, instrukcje stanowiskowe, rejestry czynników szkodliwych

 • Przeprowadzanie audytu i zgodność BHP

Usługi księgowe Warszawa Bielany

Oddział Warszawa Bielany

ul. Kleczewska 18 lok. 4
01-851 Warszawa

Biuro księgowe Warszawa Bielany+48 22 188 199 2
Biuro rachunkowe Warszawa Bielany+48 22 266 000 2

Księgowy Warszawa Bielanybiuro@metis.com.pl